Ota yhteyttä

Etsitkö haastateltavaa tai asiantuntijaa tai haluatko tehdä yhteistyötä?

Monitieteinen tutkimusryhmämme työskentelee Turun, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa. Teemme tutkimusta koronapandemian yhteiskunnallisista vaikutuksista oikeustieteen, hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja historiatieteiden aloilla. Keskitymme erityisesti koronakriisin oikeudenmukaisuus- ja legitimiteettikysymyksiin.

Tutustu tutkijoihimme alla ja ota yhteyttä!

Haluatko saada JuRen kuulumisia sähköpostiisi? Tilaa uutiskirjeemme!

Hankkeen johto ja koordinointi

Janne Salminen Professori, oikeustiede
Hankkeen johtaja
Työpaketin johtaja (WP5)

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, valmiuslaki, kriisit ja oikeuden muutos.

 

Henri Vogt Professori, valtio-oppi
Vuorovaikutusvastaava
Työpaketin johtaja (WP1)

 

Asiantuntijuus:
demokratia, ulkopolitiikka, EU, koronatoimet, koronan globaalit vaikutukset.

Mari Taskinen Koordinaattori, viestintä ja vuorovaikutus+358 40 7020718

 

Asiantuntijuus: yhteiskunnallinen vuorovaikutus, tutkimuksen vaikuttavuus, tiedeviestintä.

Turun yliopisto, valtio-oppi

Henri Vogt Professori, valtio-oppi
Vuorovaikutusvastaava
Työpaketin johtaja (WP1)

 

Asiantuntijuus:
demokratia, ulkopolitiikka, EU, koronatoimet, koronan globaalit vaikutukset.

Sami Torssonen Erikoistutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
läpinäkyvyys, terveyspolitiikka, sosiaalivakuutus ja korona-asiantuntijuus.

Mikko Värttö Erikoistutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
demokratiateoria, demokraattiset innovaatiot, bioetiikka

Waltteri Immonen Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
nationalismi sekä koronatoimet ja -koordinaatio kansallisella ja EU-tasolla.

Teemu Rantanen Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
EU, EU:n yhteinen ulkopolitiikka ja koronakoordinaatio.

Johanna Ketola Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
EU, huoltovarmuus, koronahallinta ja kansainvälinen terveysyhteistyö.

Hanna Tuominen Yliopistonlehtori, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
EU, arvot, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate.

 

Heino Nyyssönen Yliopistonlehtori, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
ideologiat, nationalismi, konfliktit, Keski- ja Itä-Eurooppa, Unkari.

 

Helsingin yliopisto, poliittinen historia

Johanna Rainio-Niemi Apulaisprofessori, poliittinen historia
Työpaketin johtaja (WP2)

 

Asiantuntijuus: kriisit vertailevassa ja historiallisessa perspektiivissä, kriisit ja hallinto, kriisikestävyys, Pohjoismaat.

Jenni Karimäki Yliopistotutkija, poliittinen historia

 

Asiantuntijuus:
puolue- ja aatehistoria, poliittinen itseymmärrys sekä asiantuntijuus ja poliittisuus pandemiassa.

Lyydia Aarninsalo Tutkija, poliittinen historia
Vapaalla 6/2023 alkaen

 

Asiantuntijuus:
varautuminen, ennakointi sekä tiedon ja päätöksenteon suhde.

Aura Kostiainen Tutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
asiantuntijavalta, demokratia sekä oikeuden ja politiikan suhde.

Helsingin yliopisto, valtio-oppi

Tero Erkkilä Professori, valtio-oppi
Työpaketin johtaja (WP3)

 

Asiantuntijuus:
tilivelvollisuus, laillisuusvalvonta ja hallinnon avoimuus.

Laura Nordström Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
Euroopan taloushallinto, lobbaus, avoimuus ja osallistavuus.

Timo Pankakoski Kollegiumtutkija, Turku Institute for Advanced Studies;
Dosentti, Helsigin yliopisto, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
demokratia, oikeuden politisoituminen ja laillisuusvalvonnan käytännöt.

Juho Mölsä Väitöskirjatutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
Pohjoismaat, politiikkaprosessit, laillisuusvalvonta ja päätöksenteko.

 

Johanna Metsänheimo Väitöskirjatutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
Kriisit ja muuttoliikkeet, maahanmuuton lainsäädäntö Suomessa

Henrik Peiponen Tutkimusavustaja

Tampereen yliopisto, hallintotieteet

Anu Mutanen Tenure track -professori, hallintotieteet

 

Asiantuntijuus:
kriisilainsäädäntö, valmiuslaki ja pandemian valtiosääntöoikeudelliset kysymykset.

Ville Vikman Väitöskirjatutkija, hallintotieteet

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, terveysoikeus, tartuntatautilainsäädäntö.

Nasiya Daminova Tutkijatohtori, hallintotieteet

 

Asiantuntijuus:
perus- ja ihmisoikeudet ja Covid-19, Euroopan lääkevirasto (EMA) ja sen politiikat, ylikansallisuus, oikeudellinen dialogi.

 

Petra Järvinen Väitöskirjatutkija, hallintotieteet

Turun yliopisto, oikeustiede

Janne Salminen Professori, oikeustiede
Hankkeen johtaja
Työpaketin johtaja (WP5)

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, valmiuslaki, kriisit ja oikeuden muutos.

 

Mehrnoosh Farzamfar Tutkijatohtori, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
ihmisoikeudet, oikeus terveyteen ja kansanterveyden turvallistaminen.

Tuukka Brunila Projektitutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus: poikkeustoimet, pandemiapolitiikka, valtio ja suvereenius.

 

Johanna Hautakorpi Projektitutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, valtiosääntöoikeus.

Jussi Jaakkola Tutkijatohtori, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
EU, julkisoikeus ja verotuksen ylikansallinen hallinta.

 

Christopher Phiri Tutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
oikeusvaltioperiaate, perustuslaillinen resilienssi ja perusoikeudet.

Ferdinando La Placa Tutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus: valtiosääntöoikeus, pandemian vaikutukset lainsäädäntöön.

Riina Jokiniemi Projektitutkija, oikeustiede

Hankkeen tieteellinen asiantuntijaryhmä (Scientific Advisory Board)

Anna Jonsson Cornell (Uppsala Universitet)
Anna Katharina Mangold (Europa-Universität Flensburg)
Guy Peters (University of Pittsburgh)
Klaus Petersen (Syddansk Universitet)
Kim Lane Scheppele (Princeton University)
Jo Shaw (University of Edinburgh)

 

Hankkeessa mukana olevat sidosryhmät

Allianssi
Amnesty International, Suomen osasto
Elinkeinoelämän keskusliitto EK
Hanasaaren ruotsalais-suomalainen kulttuurikeskus
Ihmisoikeuskeskus
Ihmisoikeusliitto
Keskuskauppakamari
Kulttuuri- ja taidealan keskusjärjestö KULTA
Kuntaliitto
Matkailu- ja Ravintolapalvelut MaRa
Naisjärjestöjen keskusliitto
Oikeusministeriö
Palvelualojen ammattiliitto PAM
Sisäasianministeriö
Sosiaali- ja terveysministeriö
Suomen sosiaali ja terveys SOSTE
Suomen Mielenterveys MIELI
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Toimihenkilökeskusjärjestö STTK
Turun ja Varsinais-Suomen Eurooppa-toimisto
Ulkoministeriö
Valtiovarainministeriö