Ota yhteyttä

Etsitkö haastateltavaa tai asiantuntijaa tai haluatko tehdä yhteistyötä?

Monitieteinen tutkimusryhmämme työskentelee Turun, Tampereen ja Helsingin yliopistoissa. Teemme tutkimusta koronapandemian yhteiskunnallisista vaikutuksista oikeustieteen, hallintotieteiden, politiikan tutkimuksen ja historiatieteiden aloilla. Keskitymme erityisesti koronakriisin oikeudenmukaisuus- ja legitimiteettikysymyksiin.

Tutustu tutkijoihimme alla ja ota yhteyttä!

Hankkeen johto ja koordinointi

Janne Salminen Professori, oikeustiede
Hankkeen johtaja
Työpaketin johtaja (WP5)

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, valmiuslaki, kriisit ja oikeuden muutos.

 

Henri Vogt Professori, valtio-oppi
Vuorovaikutusvastaava
Työpaketin johtaja (WP1)

 

Asiantuntijuus:
demokratia, ulkopolitiikka, EU, koronatoimet, koronan globaalit vaikutukset.

Mari Taskinen Koordinaattori, viestintä ja vuorovaikutus+358 40 7020718

 

Asiantuntijuus: yhteiskunnallinen vuorovaikutus, tutkimuksen vaikuttavuus, tiedeviestintä.

Turun yliopisto, valtio-oppi

Henri Vogt Professori, valtio-oppi
Vuorovaikutusvastaava
Työpaketin johtaja (WP1)

 

Asiantuntijuus:
demokratia, ulkopolitiikka, EU, koronatoimet, koronan globaalit vaikutukset.

Sami Torssonen Erikoistutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
läpinäkyvyys, terveyspolitiikka, sosiaalivakuutus ja korona-asiantuntijuus.

Mikko Värttö Erikoistutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
demokratiateoria, demokraattiset innovaatiot, bioetiikka

Waltteri Immonen Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
nationalismi sekä koronatoimet ja -koordinaatio kansallisella ja EU-tasolla.

Teemu Rantanen Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
EU, EU:n yhteinen ulkopolitiikka ja koronakoordinaatio.

Johanna Ketola Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
EU, huoltovarmuus, koronahallinta ja kansainvälinen terveysyhteistyö.

Hanna Tuominen Yliopistonlehtori, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
EU, arvot, ihmisoikeudet ja oikeusvaltioperiaate.

 

Heino Nyyssönen Yliopistonlehtori, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
ideologiat, nationalismi, konfliktit, Keski- ja Itä-Eurooppa, Unkari.

 

Helsingin yliopisto, poliittinen historia

Johanna Rainio-Niemi Apulaisprofessori, poliittinen historia
Työpaketin johtaja (WP2)

 

Asiantuntijuus: kriisit vertailevassa ja historiallisessa perspektiivissä, kriisit ja hallinto, kriisikestävyys, Pohjoismaat.

Jenni Karimäki Yliopistotutkija, poliittinen historia

 

Asiantuntijuus:
puolue- ja aatehistoria, poliittinen itseymmärrys sekä asiantuntijuus ja poliittisuus pandemiassa.

Lyydia Aarninsalo Tutkija, poliittinen historia

 

Asiantuntijuus:
varautuminen, ennakointi sekä tiedon ja päätöksenteon suhde.

Aura Kostiainen Tutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
asiantuntijavalta, demokratia sekä oikeuden ja politiikan suhde.

Helsingin yliopisto, valtio-oppi

Tero Erkkilä Professori, valtio-oppi
Työpaketin johtaja (WP3)

 

Asiantuntijuus:
tilivelvollisuus, laillisuusvalvonta ja hallinnon avoimuus.

Laura Nordström Tutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
Euroopan taloushallinto, lobbaus, avoimuus ja osallistavuus.

Timo Pankakoski Kollegiumtutkija, Turku Institute for Advanced Studies;
Dosentti, Helsigin yliopisto, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
demokratia, oikeuden politisoituminen ja laillisuusvalvonnan käytännöt.

Juho Mölsä Väitöskirjatutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
Pohjoismaat, politiikkaprosessit, laillisuusvalvonta ja päätöksenteko.

 

Johanna Metsänheimo Väitöskirjatutkija, valtio-oppi

 

Asiantuntijuus:
Kriisit ja muuttoliikkeet, maahanmuuton lainsäädäntö Suomessa

Petriina Matilainen Tutkimusavustaja, valtio-oppi

Tampereen yliopisto, hallintotieteet

Anu Mutanen Tenure track -professori, hallintotieteet

 

Asiantuntijuus:
kriisilainsäädäntö, valmiuslaki ja pandemian valtiosääntöoikeudelliset kysymykset.

Ville Vikman Väitöskirjatutkija, hallintotieteet

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, terveysoikeus, tartuntatautilainsäädäntö.

Nasiya Daminova Tutkijatohtori, hallintotieteet

 

Asiantuntijuus:
perus- ja ihmisoikeudet ja Covid-19, Euroopan lääkevirasto (EMA) ja sen politiikat, ylikansallisuus, oikeudellinen dialogi.

 

Petra Järvinen Väitöskirjatutkija, hallintotieteet

Turun yliopisto, oikeustiede

Janne Salminen Professori, oikeustiede
Hankkeen johtaja
Työpaketin johtaja (WP5)

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, valmiuslaki, kriisit ja oikeuden muutos.

 

Mehrnoosh Farzamfar Tutkijatohtori, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
ihmisoikeudet, oikeus terveyteen ja kansanterveyden turvallistaminen.

Tuukka Brunila Projektitutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus: poikkeustoimet, pandemiapolitiikka, valtio ja suvereenius.

 

Johanna Hautakorpi Projektitutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus: perusoikeudet, valtiosääntöoikeus.

Jussi Jaakkola Tutkijatohtori, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
EU, julkisoikeus ja verotuksen ylikansallinen hallinta.

 

Christopher Phiri Tutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus:
oikeusvaltioperiaate, perustuslaillinen resilienssi ja perusoikeudet.

Ferdinando La Placa Tutkija, oikeustiede

 

Asiantuntijuus: valtiosääntöoikeus, pandemian vaikutukset lainsäädäntöön.

Riina Jokiniemi Projektitutkija, oikeustiede