Julkaisut

Poimintoja tieteellisistä julkaisuista

Väitöskirja | Asiantuntijavalta korostui eurokriisin päätöksenteossa
Nordström, Laura (2024): Power of Experts in the EU – Birth of the Troika and Resilience of the EMU paradigm...
Tutkimusartikkeli | Poikkeusolojen toteamisen ja päättämisen sääntelyä pitäisi kehittää
Brunila, Tuukka & Salminen, Janne (2024): Checks and Balances in Declaring a State of Emergency According to the Constitution of...
Tutkimusartikkeli | Pohjoismaissa korostuu valtion keskeinen asema resilienssin tuottajana
Ketola, Johanna (2023): Continuity over change, institutions over innovations, organised over organic: the scales and phases of Nordic resilience. Nordic...
Tutkimusartikkeli | EU vahvistui koronapandemiassa kriisitoimijana
Immonen, Waltteri; Ketola, Johanna & Vogt, Henri (2024): Cyclical Europeanisation during the COVID-19 crisis. Journal of European Integration. Tutkimusartikkelissa tarkastellaan...
Tutkimusartikkeli | Perustuslakivaliokunta ylläpiti oikeuden resilienssiä pandemia-aikana
Brunila, Tuukka; Värttö, Mikko & Salminen, Janne (2023): Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa –Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana. Lakimies. Tutkimus...
Tutkimusartikkeli | Jäsenmaiden solidaarisuutta ilmentävät koronatoimet lisäsivät myönteistä suhtautumista Euroopan unioniin
Papageorgiou, Achillefs & Immonen, Waltteri (2023): How supranational institutions benefit from crises: member states’ solidarity and the EU’s image during...

Kaikki tieteelliset julkaisut ja raportit

Hankkeen keskeisimmistä julkaisuista on tehty suomenkieliset tiivistelmät. Linkki tiivistelmään löytyy kunkin julkaisun kohdalta (🔗 Tiivistelmä suomeksi).

Brunila, Tuukka (2022): Depoliticization of politics and power: Mouffe and the conservative disposition in postfoundational political theory. Frontiers in Political Science.

Brunila, Tuukka (2023): The Future of Political Institutions – Foucault, Genealogical Critique, and the Normative Implications of His Analysis of the State. Acta Philosophica Fennica.

Brunila, Tuukka (2023): Miten tutkia valtiovaltaa. Tiede & Edistys.

Brunila, Tuukka (2023): Valtion suvereeni auktoriteetti ja taloudellinen järjestys: poliittisen teorian käsitteiden historiasta. Poliittinen talous.

Brunila, Tuukka; Värttö, Mikko & Salminen, Janne (2023): Oikeuden resilienssi poikkeuksellisissa oloissa –Perustuslakivaliokunnan rooli oikeuden ylläpitämisessä covid-19-pandemian aikana. Lakimies. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Brunila, Tuukka & Salminen, Janne (2024): Checks and Balances in Declaring a State of Emergency According to the Constitution of Finland. Scandinavian Studies in Law. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Daminova, Nasiya (2023): The European Court of Human Rights on the ‘Stockholm’s Roadmap Directives’: the quest for a coherent application of ‘due process’ rights in Europe? EU Law Live Weekend Edition No. 156. The EU Directives on Procedural Rights in Criminal Matters: Almost 15 years after the Roadmap, where do we stand, where do we go?

Erkkilä, Tero (2023): Global indicators and AI policy: metrics, policy scripts, and narratives. Review of Policy Research.

Erkkilä, Tero; Meng-Hsuan Chou & Kauppi Niilo (2023): Knowledge alchemy: models and agency in global knowledge governance. Transnational Administration and Global Policy Series. Bristol University Press.

Farzamfar, Mehrnoosh (2023): The Right to Asylum under Securitised EU Law: A Real or an Illusory Right? Retfærd – Nordic Journal of Law & Justice.

Hautakorpi, Johanna (2023): Asumispalveluyksiköissä pandemia-aikana toteutetut tapaamisrajoitukset perusoikeuksien kannalta. Oikeustiede–Jurisprudentia-vuosikirja LVI. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Hämäläinen, Hanna; Kuortti, Kaisa & Salminen, Janne (2023): Covid-19-pandemia ja rajoitustoimenpiteet vankiloissa. Lakimies. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Immonen, Waltteri; Ketola, Johanna & Vogt, Henri (2024): Cyclical Europeanisation during the COVID-19 crisis. Journal of European Integration. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Karimäki, Jenni (2022): Terveyspoliittinen käänne Suomen aids-linjan selittäjänä 1980-luvulla. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Karimäki, Jenni (2023): Näkökulmia puoluehistorian tutkimiseen. Teoksessa Clerc, Louis; Lintunen, Tiina & Jokisipilä, Markku (toim.) Demokratian, politiikan ja urheilun rajamailla. Ajankohta: poliittisen historian vuosikirja. Turun yliopisto

Ketola, Johanna (2023): Bouncing back better? Levels and phases of Nordic resilience. Annual Military Sciences and Art of War Conference Publication. National Defence University.

Ketola, Johanna (2023): Continuity over change, institutions over innovations, organised over organic: the scales and phases of Nordic resilience. Nordic Review of International Studies. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Ketola, Johanna; Immonen, Waltteri & Vogt, Henri (2023): Syklinen eurooppalaistuminen, koronakriisi ja Suomi. Politiikka. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Ketola, Johanna (2023): Health multilateralism and the Covid-19 pandemic. Raportissa Jokela, Juha; Creutz, Katja; Saul, Alana; Helwig, Niklas; Sinkkonen, Ville; Kronlund, Anna; Kallio, Jyrki; Nizhnikau, Ryhor & Ketola, Johanna. Multilateral cooperation in an era of strategic competition: Options for influence for Finland and the European Union. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities.

Kmak, Magdalena, & Farzamfar, Mehrnoosh (2022): Personal and academic narratives of exiled and displaced scholars. Teoksessa Kmak, Magdalena & Björklund Heta (toim.), Refugees and Knowledge Production: Europe’s Past and Present. Routledge, Taylor & Francis.

Meng-Hsuan, Chou; Erkkilä, Tero & Mölsä Juho (2023): Crafting Innovation Hubs: Future Cities and Global Challenges. The British Journal of Politics and International Relations.

Mutanen, Anu (2023): Tulevien sukupolvien oikeuksien turvaaminen suomalaisessa valtiosääntöoikeudessa. Lakimies.

Nordström, Laura & Laiho, Niilo (2022): Explaining IMF design of 2010 Greece loan: bricoleurs relying on fiscal space and nonlinear multiple equilibria processes. Comparative European Politics.

Nordström, Laura & Teivainen, Teivo (2022):  IMF expertise in the eurozone crisis: from stimulus talk to austerity policy. Global Political Economy.

Nordström, Laura & Teivainen, Teivo (2023): Inclusion of IMF in Eurozone Crisis Management: Legitimacy Through External Expertise and Internal Depoliticisation. Global Society.

Oksanen, Markku & Vogt, Henri (toim.) (2023): Huomisen huomaava demokratia. Vastapaino.

Pankakoski, Timo (2023): Fragmentation. Teoksessa Sellers, Mortimer & Kriste, Stephan (toim.) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer.

Papageorgiou, Achillefs & Immonen, Waltteri (2023): How supranational institutions benefit from crises: member states’ solidarity and the EU’s image during the COVID-19 pandemic. European Union Politics. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Rainio-Niemi, Johanna (2022): Social Cohesion through Policy Coordination: the State, Interests and Institutions in Austria and Finland after 1945. Teoksessa Christopher Lloyd & Matti Hannikainen (toim.) Social Cohesion and Welfare States. Routledge. 

Reynolds, Bradley & Ketola, Johanna (2022): Dialogue for OSCE Renewal – Shifting Security Back to the People. Transatlantic Policy Quarterly.

Saikkonen, Inga & Vogt, Henri (2023): Nuorten tutkijoiden uramahdollisuudet ja politiikkatieteiden tulevaisuus Suomessa. Politiikka.

Saikkonen, Inga & Vogt, Henri (2023): Tieteen vapauden heikentymisestä Suomessa ja kansainvälisesti. Politiikka.

Salminen, Janne & Farzamfar, Mehrnoosh (2022): The Supervision of Legality by the Finnish Parliamentary Ombudsman during the COVID-19 Pandemic. Nordisk Administrativt Tidskrift. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Torssonen Sami (2022): Eläin pääomana. Teoksessa Kaarlenkaski Taija & Latva Otto (toim.) Kuinka eläimistä tuli osa teollista tuotantoa? Vastapaino.

Ulnicane, Inga & Erkkilä, Tero (2023): Politics and Policy of Artificial Intelligence. Review of Policy Research.

Vogt, Henri (2021): Covid-19 and freedom. Social Science Information. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Vogt, Henri (2023): Finnish Orientation(s) towards Europe and the West. Nordic Review of International Studies.

Vogt, Henri & Pukarinen, Aappo (2022): The European Union as a long-term political actor: an overview. Political Research Exchange. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Vogt, Henri & Saikkonen, Inga (2023): Suvaitsevaisuus, rajat ja Suomen kuvittelu. Politiikka.

Vogt, Henri & Saikkonen, Inga (2023): Kotimaisesta yhteiskuntatieteellisestä julkaisemisesta ja monikielisyydestä. Politiikka.

Värttö, Mikko (2023): Parliamentary oversight of emergency measures and policies – A safeguard of democracy during a crisis? European Policy Analysis. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Ylönen, Matti & Nordström, Laura (2023): Suomi ei ole saari. Poliittinen talous.

 

Kirjoitukset

Aarninsalo, Lyydia (2023): Laajenevat uhkakuvat – turvallisuuskäsitykset muuttuivat 1970-luvulla. Alusta! Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteellisen tiedekunnan verkkojulkaisu.

Aula, Pekka & Ketola, Johanna (2022): Tiedediplomatia sodassa ja rauhassa. Maanpuolustus.

Brunila, Tuukka (2023): Pandemia uudistaa teoreettista keskustelua poikkeustoimista. Politiikasta.

Daminova, Nasiya & Shisong, Jiang (2022): The First Working Draft of the WHO’s ‘Pandemic Treaty’: attempting to cover normative gaps indicated by the COVID-19 pandemic? EJIL Talk! Blog of the European Journal of International Law.

Farzamfar, Mehrnoosh (2022): Oikeus hakea turvapaikkaa EU:sta – illuusio oikeudesta?. Oikeus, kolumni.

Hämäläinen, Hanna; Kuortti, Kaisa & Salminen, Janne (2022): COVID-19-pandemia vaikutti suuresti vankiloihin ja vankien elämään. Haaste-lehti.

Ketola, Johanna (2021): Terveyttä kaikille! Suomalaisia avauksia seuraavan pandemian varalle. The Ulkopolitist.

Ketola, Johanna (2022): Rauhanturvaamisesta kriisinhallintaan. Humanisti-lehti.

Ketola, Johanna & Karjalainen, Tyyne (2022): Suomi on kriisinhallinnan suurvalta vailla selkeitä tavoitteita. Ulkopolitiikka.

Ketola, Johanna & Mäkelä, Emmi (2022): Putin vastaan kansa ja sen palvelija. The Ulkopolist.

Ketola, Johanna (2023): Kansalainen kriiseissä: Päätöksentekoon osallistuminen poikkeusoloissa. Politiikasta.

Ketola, Johanna (2023): Suomen kulttuuridiplomatia kylmän sodan aikana: yhteiskunnan kansainvälistymistä idänsuhteiden varjossa. The Ulkopolitist.

Kulha, Katariina; Ketola Johanna; Grönlund Kimmo; Herne Kaisa & Setälä Maija (2022): Kuuluuko kansalaisten ääni Suomen NATO-päätöksessä? WISE-blogi.

Mutanen, Anu & Värttö, Mikko (2023): Unohtiko uusi hallitus pandemian ja terveyskriiseihin varautumisen? Helsingin Sanomat, vieraskynä (tilaajalle).

Nyblin, Klaus & Salminen, Janne (2021): Kolmannet koronarokoteannokset ja globaali solidaarisuus – tehosteannoksista päätetään tartuntatautilain puitteissa, mutta myös kansainvälinen vastuu on merkittävä. Edilex-vierashuone.

Nordström, Laura; Backman, Jouni & Konttinen, Lea (2022): Kansalaiset mukaan suomalaiseen EU-päätöksentekoon. Politiikasta.

Nordström, Laura (2023): Kuukauden kysymys: Miksi eduskuntavaalit ovat myös EU-vaalit? Eurooppatiedotuksen verkkojulkaisu, valtioneuvosto.

Rainio-Niemi, Johanna; Pankakoski, Timo; Sorkkila, Matilda; Ylisaukko-oja, Saara; Hakosalo, Heini & Sorsa Ville-Pekka (2022): Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä. MustRead.

Rainio-Niemi, Johanna; Valtonen, Virve; Sakslin, Maija & Varanka Jouni (2022): Pandemian yhteydessä loukattiin lasten oikeuksia muiden suojelemiseksi. MustRead.

Salminen, Janne & Nyblin, Klaus (2021): Rokotuspakko voidaan säätää, mutta sen kynnys on korkealla. Helsingin Sanomat, mielipide (tilaajalle)

Salminen, Janne (2023): Koronakriisin jälkiarviointi voi vahvistaa yhteiskunnan kriisinkestävyyttä. Turun Sanomat, puheenvuoro.

Salminen, Janne & Viljanen, Jukka (2023): Hallituksen tiedonanto on poliittisesti järeä väline. Helsingin Sanomat, mielipide (tilaajalle)

Sorsa, Ville-Pekka; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Hautakorpi, Johanna; Hakosalo, Heini & Valkonen Ville (2023): Koronapandemia oli vasta alkusoittoa – monihäiriötila haastaa Suomen kriisinkestävyyden. MustRead.

Silvan Kristiina & Ketola Johanna (2022): Crisis in Kazakhstan: The hollow core of Eurasia’s most “stable” autocracy exposed. FIIA Comment.

Tiusanen, Kaisa (2024): Kriisiolot nostavat lainvalmistelun vaatimuksia. Turun yliopiston Elävää tiedettä -blogi.

Torssonen, Sami (2023): Korona-aikana media vastusti hoitajalakkoja ylistämällä. Voima-lehden talousliite.

Vikman, Ville (2022): Koronaviruspandemiaa koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion heijasteleminen Suomen yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskeviin rajoitusksiin. Perustuslakiblogi.

Vogt, Henri (2022): Globaalin Covidin jälkeen: uusia instituutiota, uusia ideoita? Strategisen tutkimuksen blogi.

Vogt, Henri & Värttö, Mikko (2024): Euroopan parlamentti ja poliittinen mielikuvitus. Turun Sanomat, puheenvuoro (tilaajalle).

Värttö, Mikko & Seppälä, Mikael (2023): Luottamus organisaatioiden muutoskyvyn mahdollistajana – kohti kokemuksellisuuden johtamista. Tietoasiantuntija.

 

Käytännönläheiset tietokoosteet

Hautakorpi, Johanna (2023): Perusoikeuksien rajoittaminen pandemiassa – tarkastelussa sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköt. JuRe tietokooste 1/2023. Turun yliopiston julkaisuja.

 

Väitöskirjat

Brunila, Tuukka (2023):  The Autonomy of the Political and the Authority of the State : Carl Schmitt and the de-politicisation of the economy. Akateeminen väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Farzamfar, Mehrnoosh (2021): The implications of the securitisation of immigration upon the right to seek asylum in the European Union : an interdisciplinary legal analysis. Akateeminen väitöskirja, Helsingin yliopisto.

Kostiainen, Aura (2023): Rationaalisuuden vallankumousOikeus, asiantuntijuus ja politiikka rikosoikeuskomitean (19721977) työskentelyprosessissa. Akateeminen väitöskirja, Helsingin yliopisto. Suomalaisen lakimiesyhdistyksen julkaisuja. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Nordström, Laura (2024): Power of Experts in the EU – Birth of the Troika and Resilience of the EMU paradigm in the European debt crisis of 2010. Akateeminen väitöskirja, Helsingin yliopisto. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Pohjankoski, Pekka (2024): Union Without a Sword – Federal Coercion and the Emergence of Europe’s Constitution. Akateeminen väitöskirja, Helsingin yliopisto. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

 

Tutkijoiden osallistuminen muihin julkaisuihin ja raportteihin

Nordström, Laura; Konttinen, Lea & Backman, Jouni (2022): Miten EU-lainsäädännöstä päätetään Suomessa? Selvitys EU-lainsäädäntöprosessista ja siihen osallistumisesta. Sitran julkaisuja.

 

Videotallenteet

Kriisinkestävä Suomi – mitä voimme oppia koronapandemiasta? Strategisen tutkimuksen PANDEMICS-ohjelman ja Suomen Akatemian RESILIENCE-ohjelman tilaisuus 2.10.2023. Lue lisää tilaisuudesta.

Onko kriisi väistämättä myös demokratian kriisi? Strategisen tutkimuksen ohjelmien yhteinen Demokratiakorjaamo-tapahtuma 29.5.2023. Lue lisää tilaisuudesta.

Onko koronakriisi ohi ja kuinka rakennamme kriisinkestävämmän yhteiskunnan? Strategisen tutkimuksen PANDEMICS-ohjelman tilaisuus 11.10.2022. Lue lisää tilaisuudesta.

Rajallinen rajaton Eurooppa Turun Eurooppa-foorumissa 24.8.2022. Lue lisää tilaisuudesta.

Asiantuntijatieto ja -valta terveyskriiseissä JuRe- ja WELGO-hankkeiden seminaari 13.6.2022. Lue lisää tilaisuudesta

 

Podcastit

Korona-ajan vaikutukset lasten ja nuorten terveyteen (2023). Tuotettu yhteistyössä Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiön Itlan kanssa.

Korona-ajan rajoitustoimet vanhusten hoivakodeissa (2023). Tuotettu yhteistyössä strategisen tutkimuksen neuvoston PANDEMICS-ohjelman ja Turun yliopiston Sote-akatemian kanssa.

 

Strategisen tutkimuksen materiaalit

Pandemiat yhteiskunnallisina haasteina (PANDEMICS)-ohjelman kooste ”Koronapandemian opit tuleviin kriiseihin varautumiseen ja kriisien hallintaan”

Pandemiat yhteiskunnallisina haasteina (PANDEMICS)-ohjelman esite

PANDEMICS-ohjelman esittelyvideo. Ohjelman hankejohtajat kertovat JuRessa, EduRescuessa, WELGOssa ja RECIPEssä tehtävästä tutkimuksesta.

Ratkaisuja tieteestä verkkopalvelu. Sivusto tarjoaa ilmiölähtöisesti strategisen tutkimuksen hankkeiden tutkittua tietoa ja tutkimukseen perustuvia ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin. PANDEMICS-ohjelman ratkaisukortti sivustolla käsittelee yhteiskunnan kriisinkestävyyden vahvistamista.

JuRe-konsortion tilannekuvaraportti (2021): Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit. Strateginen tutkimus.

 

Tietoa hankkeen rahoittajasta ja rahoituspäätösnumerot julkaisuissa

Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit (JuRe) -hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto. Päätösnumerot 345951 (WP1), 345952 (WP2), 345953 (WP3), 346002 (WP4), 345950 (WP5).

Just Recovery from Covid-19? Fundamental Rights, Legitimate Governance and Lessons Learnt (JuRe) project is funded by the Strategic Research Council. Grant numbers 345951 (WP1), 345952 (WP2), 345953 (WP3), 346002 (WP4), 345950 (WP5).