Julkaisut

Poimintoja julkaisuista

Kaikki tieteelliset julkaisut

Brunila, Tuukka (2022): Depoliticization of politics and power: Mouffe and the conservative disposition in postfoundational political theory. Frontiers in Political Science.

Farzamfar, Mehrnoosh (2023): The Right to Asylum under Securitised EU Law: A Real or an Illusory Right? Retfærd – Nordic Journal of Law & Justice.

Hämäläinen, Hanna; Kuortti, Kaisa & Salminen, Janne (2023): Covid-19-pandemia ja rajoitustoimenpiteet vankiloissa. Lakimies. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Karimäki, Jenni (2022): Terveyspoliittinen käänne Suomen aids-linjan selittäjänä 1980-luvulla. Ennen ja nyt: Historian tietosanomat. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Ketola, Johanna; Immonen, Waltteri & Vogt, Henri (2023): Syklinen eurooppalaistuminen, koronakriisi ja Suomi. Politiikka. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Nordström, Laura & Teivainen, Teivo (2023): Inclusion of IMF in Eurozone Crisis Management: Legitimacy Through External Expertise and Internal Depoliticisation. Global Society.

Oksanen, Markku & Vogt, Henri (toim.) (2023): Huomisen huomaava demokratia. Vastapaino.

Pankakoski, Timo (2023): Fragmentation. Teoksessa Sellers, Mortimer & Kriste, Stephan (toim.) Encyclopedia of the Philosophy of Law and Social Philosophy. Springer.

Papageorgiou, Achillefs & Immonen, Waltteri (2023): How supranational institutions benefit from crises: member states’ solidarity and the EU’s image during the COVID-19 pandemic. European Union Politics. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Rainio-Niemi, Johanna (2022): Social Cohesion through Policy Coordination: the State, Interests and Institutions in Austria and Finland after 1945. Teoksessa Christopher Lloyd & Matti Hannikainen (toim.) Social Cohesion and Welfare States. Routledge. 

Salminen, Janne & Farzamfar, Mehrnoosh (2022): The Supervision of Legality by the Finnish Parliamentary Ombudsman during the COVID-19 Pandemic. Nordisk Administrativt Tidskrift. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Vogt, Henri (2021): Covid-19 and freedom. Social Science Information. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

Vogt, Henri & Pukarinen, Aappo (2022): The European Union as a long-term political actor: an overview. Political Research Exchange. 🔗 Tiivistelmä suomeksi

 

Kirjoitukset

Brunila, Tuukka (2023): Pandemia uudistaa teoreettista keskustelua poikkeustoimista. Politiikasta.

Daminova, Nasiya & Shisong, Jiang (2022): The First Working Draft of the WHO’s ‘Pandemic Treaty’: attempting to cover normative gaps indicated by the COVID-19 pandemic? EJIL Talk! Blog of the European Journal of International Law.

Hämäläinen, Hanna; Kuortti, Kaisa & Salminen, Janne (2022): COVID-19-pandemia vaikutti suuresti vankiloihin ja vankien elämään. Haaste-lehti.

Ketola, Johanna (2021): Terveyttä kaikille! Suomalaisia avauksia seuraavan pandemian varalle. The Ulkopolitist.

Nyblin, Klaus & Salminen, Janne (2021): Kolmannet koronarokoteannokset ja globaali solidaarisuus – tehosteannoksista päätetään tartuntatautilain puitteissa, mutta myös kansainvälinen vastuu on merkittävä. Edilex-vierashuone.

Nordström, Laura; Backman, Jouni & Konttinen, Lea (2022): Kansalaiset mukaan suomalaiseen EU-päätöksentekoon. Politiikasta.

Rainio-Niemi, Johanna; Pankakoski, Timo; Sorkkila, Matilda; Ylisaukko-oja, Saara; Hakosalo, Heini & Sorsa Ville-Pekka (2022): Koronapandemia haastoi demokratian – nyt on aika ottaa oppia kritiikistä. MustRead.

Rainio-Niemi, Johanna; Valtonen, Virve; Sakslin, Maija & Varanka Jouni (2022): Pandemian yhteydessä loukattiin lasten oikeuksia muiden suojelemiseksi. MustRead.

Salminen, Janne & Nyblin, Klaus (2021): Rokotuspakko voidaan säätää, mutta sen kynnys on korkealla. Helsingin Sanomat, vieraskynä (tilaajalle)

Sorsa, Ville-Pekka; Lerkkanen, Marja-Kristiina; Hautakorpi, Johanna; Hakosalo, Heini & Valkonen Ville (2023): Koronapandemia oli vasta alkusoittoa – monihäiriötila haastaa Suomen kriisinkestävyyden. MustRead.

Vikman, Ville (2022): Koronaviruspandemiaa koskevan Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tuomion heijasteleminen Suomen yleisiä kokouksia ja yleisötilaisuuksia koskeviin rajoitusksiin. Perustuslakiblogi.

Vogt, Henri (2022): Globaalin Covidin jälkeen: uusia instituutiota, uusia ideoita? Strategisen tutkimuksen blogi.

 

Väitöskirjat

Brunila, Tuukka (2023):  The Autonomy of the Political and the Authority of the State : Carl Schmitt and the de-politicisation of the economy. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto.

Farzamfar, Mehrnoosh (2021): The implications of the securitisation of immigration upon the right to seek asylum in the European Union : an interdisciplinary legal analysis. Akateeminen väitöskirja. Helsingin yliopisto.

 

Muut julkaisut

Aaltola, Mika; Ketola, Johanna; Peltonen, Aada & Vaakanainen, Karoliina (2021): An abrupt awakening to the realities of a pandemic: Learning lessons from the onset of Covid-19 in the EU and Finland. FIIA Working paper.

Farzamfar, Mehrnoosh: Oikeus hakea turvapaikkaa EU:sta – illuusio oikeudesta?. Oikeus.

Ketola, Johanna (2023): Health multilateralism and the Covid-19 pandemic. Raportissa Jokela, Juha; Creutz, Katja; Saul, Alana; Helwig, Niklas; Sinkkonen, Ville; Kronlund, Anna; Kallio, Jyrki; Nizhnikau, Ryhor & Ketola, Johanna. Multilateral cooperation in an era of strategic competition: Options for influence for Finland and the European Union. Publications of the Government´s analysis, assessment and research activities 2023:9.

Lehtinen, Mattias & Brunila, Tuukka (2021): A Political Ontology of the Pandemic: Sovereign Power and the Management of Affects through the Political Ontology of War. Frontiers in Political Science.

Nordström, Laura & Laiho, Niilo (2022): Explaining IMF design of 2010 Greece loan: bricoleurs relying on fiscal space and nonlinear multiple equilibria processes. Comparative European Politics.

Nordström, Laura & Teivainen, Teivo (2022):  IMF expertise in the eurozone crisis: from stimulus talk to austerity policy. Global Political Economy.

Raportit

JuRe-konsortion tilannekuvaraportti (2021): Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit. Strateginen tutkimus.

 

Videotallenteet

Pandemics-ohjelman esittelyvideo. Ohjelman hankejohtajat kertovat JuRessa, EduRescuessa, WELGOssa ja RECIPEssä tehtävästä tutkimuksesta.

Keskustelutilaisuus: Onko koronakriisi ohi ja kuinka rakennamme kriisinkestävämmän yhteiskunnan? Strategisen tutkimuksen PANDEMICS-hankkeiden tilaisuudessa 11.10.2022. Lue lisää tilaisuudesta.

Paneelikeskustelu Rajallinen rajaton Eurooppa Turun Eurooppa-foorumissa 24.8.2022. Lue lisää tilaisuudesta.

Paneelikeskustelu Asiantuntijatieto ja -valta terveyskriiseissä JuRe ja WELGO -hankkeiden seminaarissa 13.6.2022. Lue lisää tilaisuudesta

 

Hankkeen rahoittaja ja rahoituspäätösnumerot julkaisuissa

Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit (JuRe) -hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto, joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä. Päätösnumerot 345951 (WP1), 345952 (WP2), 345953 (WP3), 346002 (WP4), 345950 (WP5).

Just Recovery from Covid-19? Fundamental Rights, Legitimate Governance and Lessons Learnt (JuRe) project is funded by the Strategic Research Council at the Academy of Finland. Grant numbers 345951 (WP1), 345952 (WP2), 345953 (WP3), 346002 (WP4), 345950 (WP5).