Keskustelutilaisuus | Demokratiakorjaamo 2023: Demokratia kriiseissä

29.05.2023 13:00 - 16:00

Aika: 29.5.2023 klo 13.00–16.00
Paikka: POOL Toimistohotelli, Siltasaari 10 (osoite: Siltasaarenkatu 8-10, 00530 Helsinki) ja osin verkossa.

Jo viidettä kertaa järjestettävä Demokratiakorjaamo on strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) ohjelmien yhteinen tapahtuma, jossa esitellään tutkimusta ja keskustellaan näkökulmista suomalaisen demokratian kehittämiseksi. Vuoden 2023 teemana on ”Demokratia kriiseissä”.

JuRen tutkimus on esillä tilaisuuden paneelikeskustelussa, jossa Johanna Rainio-Niemi Helsingin yliopistosta keskustelee aiheesta ”Onko kriisi väistämättä myös demokratian kriisi?”.

Lisäksi järjestämme työpajan 3 ”Liiallisia vai välttämättömiä torjuntatoimia? Koronarajoitukset perusoikeusnäkökulmasta”, jossa Johanna Hautakorpi Turun yliopistosta esittelee alustuksessaan aihepiirin tutkimusta. Kommenttipuheenvuoron pitää vanhusasiavaltuutettu Päivi Topo.

Työpajan alustuksesta osallistujat saavat käsityksen perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamisen edellytyksistä pandemiatilanteessa sekä rajoitustoimia koskeneesta oikeuskäytännöstä (tuomioistuimet ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisut). Alustuksen jälkeisessä kommenttipuheenvuorossa ja osallistujien yhteiskeskustelussa pohditaan, millaisia vaikutuksia koronatoimilla oli erityisesti vanhusten ja muiden haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksien toteutumiseen ja millaisin ratkaisuin olisi voitu saavuttaa parempi tasapaino yksilöiden oikeuksien ja riskiryhmien kollektiivisen suojaamisen välillä.

Ohjelma

Kaikille avoin tilaisuus sisältää paneelikeskustelun, työpajoja ja loppukeskustelun.  Paneelikeskustelua ja työpajoja 1 ja 2 voi seurata myös verkossa.

13.00 Alkusanat
13.10-14.00 Paneelikeskustelu: Onko kriisi väistämättä myös demokratian kriisi?

Tilaisuuden paneelikeskustelu käsitteli demokratian ja kriisien ydinkysymyksiä erityisesti koronapandemian oppien näkökulmasta. Minkälaisen haasteen normaalista poikkeava tila asettaa demokratialle ja hyvälle hallinnolle ja poikkeaako tämä esimerkiksi ympäristökriisiin ja globalisaation tuottamista haasteista? Mikä oikeastaan on kriisi ja ovatko kriisit normalisoitumassa osaksi jokapäiväistä elämäämme? Mitä konkreettisia haasteita ja muutoksia koronakriisi aiheutti demokraattisissa päätöksenteossa sekä kansalaisten osallistumisessa ja luottamuksessa? Mitä olemme oppineet kriiseistä ja niiden vaikutuksista demokratiaan?

Keskustelijat: professori Jari Stenvall ja dosentti Tuuli Hirvilammi (Tampereen yliopisto, STEER-ohjelma), apulaisprofessori Johanna Rainio-Niemi (Helsingin yliopisto, PANDEMICS-ohjelma) sekä neuvotteleva virkamies Niklas Wilhelmsson oikeusministeriöstä.  Paneelin juonsi ohjelmajohtaja Mika Nieminen strategisen tutkimuksen STEER-ohjelmasta.

14.00-14.30 Kahvi
14.30-15.45 Rinnakkaiset työpajat

  • Työpaja 1: Nuorten oikeus (e)osallistumiseen: haasteet ja mahdollisuudet
  • Työpaja 2: Miksi yksinäisyys ja ulkopuolisuus voivat johtaa väkivaltaan?
  • Työpaja 3: Liiallisia vai välttämättömiä torjuntatoimia? Koronarajoitukset perusoikeusnäkökulmasta
  • Työpaja 4: Kanssatutkimus osallistumisen ja vaikuttamisen kanavana

15.45- 16.00 Yhteenveto ja loppusanat

 

Lisätietoja

Vuoden 2023 tapahtuman järjestävät strategisen tutkimuksen neuvoston tutkimusohjelmat PANDEMICS, GROWTH, STEER ja YOUNG.

Tutustu tarkempaan ohjelmaan strategisen tutkimuksen verkkosivulla.