Keskustelutilaisuus | Suomalainen demokratia juuri nyt

30.03.2023 18:00 - 19:30

Aika: 30.3.2023 klo 18.00-19.30
Paikka: Turun pääkirjasto, studio (Linnankatu 2)

Miltä suomalaisen demokratian kokonaistila vaikuttaa lähestyvien eduskuntavaalien alla? Millaisia haasteita kansalaisten demokraattisessa osallistumisessa voidaan tunnistaa? Kuinka hyvin suomalainen puoluekenttä vastaa kansalaisten poliittista suuntautumista? Entä miten koronapandemia ja muut kriisit ovat heijastuneet demokratiaan?

Näitä kysymyksiä käsiteltiin suomalaisen demokratian tilaa käsittelevässä paneelikeskustelussa. Mukana paneelissa olivat poliittisen historian yliopistotutkija Jenni Karimäki Helsingin yliopistosta, tutkijatohtori, poliittisen historian dosentti Mona Mannevuo Turun yliopiston tutkijakollegiumista sekä varadekaani, yleisen valtio-opin dosentti Hanna Wass Helsingin yliopistosta. Keskustelua johti kollegiumtutkija, yleisen valtio-opin dosentti Timo Pankakoski Turun yliopistosta.

Keskustelussa pohdittiin suomalaisen demokratian vahvuuksia ja heikkouksia. Demokratian kokonaistilaa lähestyttiin muun muassa vaalien, osallistamisen eriarvioisuuden, polarisaation ja yhteiskunnallisen keskustelun kärjistymisen näkökulmista. Keskustelussa avattiin myös koronapandemian ja muiden viimeaikaisten kriisien merkitystä demokratiakehitykselle.

Tilaisuuden järjestivät Turun kaupunginkirjasto, Turun yliopiston tutkijakollegium (TIAS) sekä strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama JuRe-konsortio.

Lisätietoja

Kuva: Adobe stock / Lev Karavanov