Tutkimusartikkeli | Poikkeusolojen toteamisen ja päättämisen sääntelyä pitäisi kehittää

Brunila, Tuukka & Salminen, Janne (2024): Checks and Balances in Declaring a State of Emergency According to the Constitution of Finland. Scandinavian Studies in Law.

Artikkelissa tarkastellaan vallan kolmijakoa ja vallan kontrollointia poikkeusoloissa. Tutkimus keskittyy erityisesti lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan väliseen vallan suhteeseen poikkeusolojen toteamisessa ja päättämisessä covid-19-pandemian aikana Suomessa. Toimivallan käytön tasapainoa käsitellään perustuslain ja valmiuslain sääntelyn pohjalta sekä vallan kolmijakoa koskevien periaatteiden näkökulmasta.

Pandemia-aikana valtioneuvosto totesi yhdessä presidentin kanssa kahdesti Suomen olevan poikkeusoloissa, minkä jälkeen valtioneuvosto sääti asetuksella poikkeusolotoimivaltuuksien käyttöönotosta. Lainsäädäntövallan ja toimeenpanovallan limittyneisyyttä osoittaa, että käyttöönottoasetus pitää saattaa välittömästi eduskunnan käsiteltäväksi. Eduskunta päättää, voiko asetus jäädä voimaan.

Tutkimuksen mukaan poikkeusolojen toteamiseen ja tilapäisyyteen liittyvä sääntely on verraten selkeää, mutta ongelmallisena voidaan esimerkiksi pitää sitä, että poikkeusolojen päättämistä ei säännellä selkeällä tavalla. Jatkossa niin eduskunnan kuin tasavallan presidentin rooleihin poikkeusolojen toteamisessa ja päättämisessä olisi hyvä kiinnittää tarkempaa huomiota.

Lue artikkeli (ResearchGate -palvelun käyttäjille)

 Kuva: Hanne Salonen/Eduskunta