JuRe rekrytoi – hakuaika Turun yliopiston erikoistutkijan tehtävään päättyy 9.9.2022

Turun yliopistossa on haettavana erikoistutkijan määräaikainen tehtävä ajalle 1.11.2022-31.12.2024.

Tutkija kuuluu JuRen alahankkeeseen, jossa vertaillaan Euroopan eri maiden strategioita koronasta selviämiseksi.  Tehtävä sijoittuu osaksi filosofian, poliittisen historian ja valtio-opin laitosta.

Tehtävä soveltuu tohtorin tutkinnon suorittaneelle tai pitkälle jatko-opinnoissaan edenneelle. Tutkimusalana voi olla esimerkiksi politiikan tutkimus, kansainvälinen politiikka, sosiologia tai eurooppaoikeus. Tehtävä edellyttää hyviä sosiaalisia ja yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen taitoja sekä sujuvaa englannin kielen taitoa. Erityisiksi ansioiksi katsotaan kokemus vertailevan eurooppalaisen politiikan teemojen parissa työskentelystä, kyselyaineistojen analyysitaito sekä kyky yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen.

Hakemukset tulee jättää viimeistään 9.9.2022 Turun yliopiston sähköisellä hakulomakkeella. Linkki lomakkeeseen löytyy hakuilmoituksesta.

Lisätietoja tehtävästä ja JuRen tutkimuksesta antaa valtio-opin professori Henri Vogt (henri.vogt@utu.fi). Hakuprosessia koskeviin tiedusteluihin vastaa hr-asiantuntija Sanna Joronen (sanna.joronen@utu.fi).


Kuva: Hanna Oksanen/Turun yliopisto