Haussa tutkija Turun yliopiston valtio-opin tutkimusryhmään

Turun yliopiston valtio-opin tutkimusryhmässä on haettavana erikoistutkijan tai projektitutkijan tehtävä JuRe- ja PAKO-hankkeissa.

JuRe (2021–2024) käsittelee Covid-19-pandemiasta toipumisen poliittisia ja lainsäädännöllisiä reunaehtoja. Valtio-opin osahankkeessa vertaillaan erityisesti eurooppalaisia pandemian ja laajemminkin kriisinhallinnan käytäntöjä. Tutkimuskonsortiossa ovat mukana Turun, Helsingin ja Tampereen yliopistot, ja tutkimusta rahoittaa strategisen tutkimuksen neuvosto.

PAKO (2024–2025) tuottaa laaja-alaisen kokonaisarvion pandemianhallinnasta Suomessa.  Hankkeessa analysoidaan, mitä korona-aikana tapahtui, mitä päätöksiä ja toimenpiteitä tehtiin, ja mitä erilaisten päätösten vaikutuksista tiedettiin COVID-19-pandemian aikana ja sen jälkeen. Valtio-opin osahankkeessa tarkastellaan erityisesti ihmisten luottamusta päätöksenteon ja hallinnon instituutioihin sekä eriarvoisuuden sosiaalisia ja kulttuurisia ilmentymiä pandemiakriisin olosuhteissa. Tutkimusta rahoittaa valtioneuvoston kanslia, ja mukana ovat Turun yliopiston lisäksi Helsingin ja Vaasan yliopistot, Valtion taloudellinen tutkimuskeskus sekä Demos Research Institute.

Tutkija osallistuu hankkeissa tehtävän tutkimuksen tekemiseen, tieteellisten artikkelien kirjoittamiseen sekä ennen kaikkea PAKO-hankkeen loppuraportin tuottamiseen. Työhön sisältyy myös hankkeiden yhteiskunnallisen vuorovaikutuksen, viestinnnän ja hallinnon tehtäviä.

Tehtävä on määräaikainen 1.8.2024–31.12.2025. Hakuaika päättyy 20.5.2024 klo 16.00.

Lue lisää tehtävistä hakuilmoituksesta

Kuva: Hanna Oksanen / Turun yliopisto