Pandemian yhteydessä loukattiin lasten oikeuksia muiden suojelemiseksi

Pandemiat yhteiskunnallisena haasteena (PANDEMICS)-ohjelman tutkijoiden ja sidosryhmien artikkeli MustReadissä käsittelee koronakriisin aikaisia jännitteitä. Nämä koskivat esimerkiksi perusoikeuksien arvotusta sekä poliittisen, asiantuntija- ja virkavastuuvetoisen ohjauksen sekä lain ja politiikan suhdetta. Yksi merkittävimmistä pandemia-ajan epäkohdista oli se, että lasten ja nuorten perusoikeuksia loukattiin muiden suojelemiseksi.

Artikkeli perustuu JuRen ja muiden PANDEMICS-ohjelman hankkeiden 11.10.2022 järjestämään paneelikeskusteluun Tiedekulmassa. Keskusteluun osallistuivat JuRen Johanna Rainio-Niemen (Helsingin yliopisto) lisäksi Virve Valtonen (Turun yliopisto) Maija Sakslin (eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia) ja Jouni Varanka (valtioneuvoston kanslia).

Lue artikkeli

Katso paneelikeskustelun tallenne Youtubessa