PANDEMICS-tutkimusohjelma tuottaa ratkaisuja koronan korjausvelan sovittamiseksi ja kriiseihin varautumiseksi

Strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) PANDEMICS-ohjelma keskityy pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin ja niiden laajamittaisiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin. Ohjelma vastaa kysymykseen siitä, miten turvata suomalaista hyvinvointiyhteiskuntaa pandemioilta ja miten tukea kriisin jälkeistä palautumista.  Tavoitteena on auttaa Suomea varautumaan tuleviin terveyskriiseihin niin, että haitat yksilöille ja yhteiskunnalle jäävät mahdollisimman pieniksi. 

JuRe tutkii ohjelmassa koronapandemian oikeudenmukaisuuskysymyksiä politiikan, hallinnon ja oikeuden näkökulmista. JuRen lisäksi mukana on kolme muuta tutkimuskonsortiota. WELGO tarkastelee pandemioita syndemioina eli erilaisten yhteiskunnallisten, sosiaalisten ja terveysongelmien muo­dostamina kokonaisuuksina. RECIPE taas lähestyy pandemioiden torjuntaa kaupunkisuunnittelun näkökulmasta. EduRescue keskityy puolestaan siihen, miten ehkäistä pandemian haittoja ja edistää pandemiasta toipumista vahvistamalla koulutusjärjestelmän resilienssiä. Ohjelmaa johtaa Marjo Kurki Itlasta.

Kesäkuussa ilmestynyt Itlan Kasvun tuki -lehti (1/2022) esittelee PANDEMICS-ohjelmassa tehtävää tutkimusta. Jutussa tuodaan esiin se, kuinka pandemioiden hallintaan liittyy terveysturvallisuuden lisäksi monia muitakin näkökulmia. Ohjelman hankket tarjoavat monitieteistä asiantuntijuutta pandemioiden vaikutusten tutkimiseen.

 

Lue Kasvun tuki -lehden juttu: Tutkimusohjelma etsii reiluja ratkaisuja koronan korjausvelan sovittamiseksi ja seuraaviin kriiseihin varautumiseksi

Lue strategisen tutkimuksen uutinen: Ohjelmajohtaja Marjo Kurjen johdolla ratkaisuja tieteestä pandemioiden aiheuttamiin kriiseihin