Tietosuojaseloste

Tämä on JuRe-tutkimushankkeen (Oikeudenmukainen toipuminen pandemiasta? Perustuslailliset oikeudet, legitiimi hallinta ja saadut opit) tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 8.4.2022.

1. Rekisterin nimi

JuRe-tutkimushankkeen henkilötietorekisteri

2. Rekisterinpitäjä

Turun yliopisto
Osoite: Turun yliopisto, 20014 Turun yliopisto

3. Tietosuojavastaavan yhteystiedot

Turun yliopiston tietosuojavastaavan sähköposti: dpo@utu.fi
Lisätietoa yliopiston tietosuojavastaavasta: www.utu.fi/dpo

4. Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi: Mari Taskinen
Osoite: Oikeustieteellinen tiedekunta, Calonia, 20014 Turun yliopisto
Email: mari.taskinen@utu.fi

5. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja oikeusperuste

Rekisteriä käytetään JuRe-hanketta koskevaan yhteydenpitoon ja toiminnasta tiedottamiseen.

Henkilötietojen käsittely perustuu rekisterinpitäjän oikeutettuun etuun.

6. Rekisterinpitäjän tai kolmannen osapuolen oikeutetut edut

JuRe-hankkeella ja rekisterissä olevalla henkilöllä on merkityksellinen suhde. Rekisteriin merkityt ovat JuRe-hankkeen näkökulmasta sidosryhmäorganisaation edustajan asemassa (sidosryhmän yhteyshenkilö) ja heidät on otettu rekisteriin sidosryhmäyhteyden vuoksi. Henkilö on voinut myös itse ilmoittaa halukkuudestaan vastaanottaa tietoa hankkeesta (yhteistyötaho) tai vastaanottaa hankkeen uutiskirjeitä (uutiskirjeen tilaaja).

7. Rekisterissä olevat tiedot

Sidosryhmän yhteyshenkilö: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio.

Yhteistyötaho: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio.

Uutiskirjeen tilaaja: etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite.

8. Henkilötietojen vastaanottajat ja vastaanottajaryhmät

E-maileri Oy. E-mailerin palvelua hyödynnetään uutiskirjeiden lähettämiseen rekisteröidyille.

9. Tietojen siirto kolmansille osapuolille tai Turun yliopiston sekä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle 

Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.

JuRe-hankkeen sidosryhmän yhteyshenkilön tiedot (etunimi, sukunimi, sähköpostiosoite, organisaatio sekä julkisesti saatavilla oleva tieto henkilön asemasta eli titteli) voidaan luovuttaa strategisen tutkimuksen neuvostolle (tutkimuksen rahoittaja) hankkeen loppuraportoinnin yhteydessä.

10. Henkilötietojen säilyttämisaika

Henkilörekisterin tiedot tuhotaan JuRe-hankkeen toiminnan päätyttyä, kuitenkin viimeistään 31.12.2025.

11. Rekisterin suojauksen periaatteet   

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää rekisterinpitäjältä pääsy häntä itseään koskeviin henkilötietoihin sekä oikeus pyytää tietojensa oikaisemista tai poistamista taikka käsittelyn rajoittamista ja vastustaa käsittelyä sekä oikeus siirtää tiedot rekisterinpitäjältä toiselle.  Rekisteröidyllä on oikeus tehdä kantelu valvontaviranomaiselle.

12. Tiedot siitä mistä henkilötiedot on saatu

Sidosryhmän yhteyshenkilö: tiedot on saatu sidosryhmältä tai rekisteröidyltä itseltään.

Yhteistyötaho: tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

Uutiskirjeen tilaaja: tiedot on saatu rekisteröidyiltä itseltään.

13. Tiedot automaattisen päätöksenteon, mukaan lukien profiloinnin olemassaolosta
Rekisterin tietoja ei käytetä automaattiseen päätöksentekoon tai profiloinnin tekemiseen.

14. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisteritiedot säilytetään parhaiden käytäntöjen, hyvän tietoturvallisuuden ja lainsäädännön vaatimusten mukaisesti ulkopuolisilta suojattuina. Rekisteri on suojattu käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekistereihin on pääsy ainoastaan niillä henkilökuntaan kuuluvilla, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.

 

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa on hankkeen koordinaattori Mari Taskinen, sähköposti: mari.taskinen@utu.fi