Tietokooste perusoikeuksien rajoittamisesta pandemiassa

JuRe-tutkimushankkeen tietokooste 1/2023 käsittelee sosiaali- ja terveydenhuollon yksiköissä toteutettuja vierailu- ja tapaamiskieltoja oikeudellisesta näkökulmasta. Julkaisu perustuu Turun yliopistossa tehtyyn oikeustieteelliseen tutkimukseen, jossa on hyödynnetty tuomioistuinten ja ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisuja sekä muuta tutkimuskirjallisuutta. Koosteeseen kerättiin myös palautetta asiantuntijoille järjestetyssä työpajassa.

Käytännönläheinen tietokooste on suunnattu erityisesti tartuntatautiasioiden ja viranomaisohjeistusten parissa työskenteleville sekä muille aihepiiristä kiinnostuneille sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoille.

Lue tietokooste

Tutustu myös tietokoosteen teemoja käsittelevään podcastiin